Reference PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

  1. restaurátorské práce týkající se schodiště (2009)
  2. restaurátorské práce vnitřního nádvoří a kašny, restaurátorské práce týkající se fasády a dlažby (2011)