Home Zaměření společnosti

Zaměření společnosti 3comp s.r.o.

 

 • Rekonstrukce historických objektů
 • Občanské stavby
 • Průmyslové stavby
 • Zateplování domů
 • Vnitřní instalace
 • Zemní práce
 • Správa a údržba objektů


Podnikatelský záměr společnosti 3COMP s.r.o.

je poskytovat kvalitní služby ve stavebnictví v zajišťování investičního rozvoje a Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Základním prostředkem podnikatelského záměru je tvůrčí využití všech technických, inženýrských i finančních zdrojů pro spokojenost zákazníka. Svým zákazníkům se snažíme pomoci využívat zejména cenově přijatelnou investici a zároveň zvyšovat kvalitu a kulturu poskytovaných služeb ve stavebnictví. Klíčem k vyšší přidané hodnotě našich služeb v dnešní době i v budoucnu je neustálé zvyšování našich znalostí a dovedností.

Pro dosažení tohoto záměru vyhlašujeme tyto priority:

 

 • Spokojenost zákazníka
Snažíme se zvýšit přidanou hodnotu požadavků zákazníka při realizaci zakázek. Navazujeme s nimi partnerskou spolupráci, abychom mohli předvídat jejich potřeby a nalézat řešení, jež budou pro obě strany výhodná. Stanovujeme si ty nejvyšší standardy pro kvalitu poskytovaných našich služeb a za vynaložené finanční prostředky nabízíme odpovídající hodnotu provedených staveb.
 • Kvalita služeb
Chceme být stavební společností, která očekávání zákazníků nejen naplňuje, ale i překonává. Snažíme se být ve svém oboru nejlepší. Rozvíjíme proto u smluvních partnerů snahu o dosahování nejvyšší kvality při Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
 • Pružné jednání
Snažíme se o to, aby rychlá odezva a pružné interní i externí jednání byly hlavní devizou naší podnikatelské činnosti. Tyto aspekty jsou prioritou našeho stylu podnikání.

 • Inovace
Inovace je nezbytnou silou v řízení, ve vztazích se zákazníky, ve všech aspektech podnikání naší společnosti. Podporujeme proto zlepšovatelské úsilí a nenecháme zapadnout žádný dobrý nápad.

 • Vedení a řízení lidských zdrojů
Základním předpokladem manažerské práce je vytváření týmového prostředí. Vždy se snažíme podporovat takový styl managementu, který pohání vpřed, podněcuje jejich kreativitu a inovační myšlení, je otevřený a spravedlivý ke všem společníkům a zákazníkům.

Povinností a odpovědností nás všech je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování poskytování služeb ve stavebnictví a proto se zavazujeme:
 • plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejících s podnikáním
 • spolupracovat s dodavateli a zákazníky při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje společnosti s ohledem na kvalitu realizovaných služeb.