Home Výběr z referencí

Výběr z referencí 3comp s.r.o.

 

 • Rekonstrukce střechy a elektroinstalace na objektu PČR – OOP Královo pole, Brno 2006
 • Výměna oken a dveří na objektu OCP Vyškov -2006
 • Oprava střechy a odvodní šachty na objektu PČR – DO Podivín-2006
 • Rekonstrukce střechy a vstupu na objektu PČR – DO Chrlice – 2006
 • Rekonstrukce vstupu na objektu PČR Příční, Brno – 2006
 • I. Etapa sanace zdiva na kostele Římskokatolické farnosti Újezd u Brna - 2006
 • Oprava střechy a dvorního traktu budovy I. Etapa, na objektu Kongregace Milosrdných sester Hronova, Brno – 2007
 • Rekonstrukce kanceláří a sociálního zařízení, I. Etapa 2NP na objektu Ústavního soudu, Brno – 2007
 • Práce stavební a bourací na objektu Městský dvůr, Šilingrovo náměstí, Brno – 2007
 • Sanace nosné konstrukce vodojemu na objektu, areál Strojírny Oslavany – 2007
 • Stavební práce na objektu Hodonice, Sladovny Souflet ČR a.s. – 2007
 • Oprava střechy a objektu PČR RŠZ Čeřínek, Jihlava – 2007
 • Rekonstrukce bytu na ulici Výstavní – Brno, pro Ústavní soud Brno 2007
 • II. etapa rekonstrukce a sociální zázemí na kostele Římskokatolické farnosti Újezd u Brna – 2007
 • Rekonstrukce stavební I.etapy na objektu Domova Svaté Alžběty, Žernůvka – 2007
 • Rekonstrukce stavební I. Etapy, výměna oken na nájemním domě ul. Hoppova, Brno – 2007
 • Rekonstrukce kanceláří a sociálního zařízení II. Etapy 2NP na objektu Ústavního soudu, Brno – 2007
 • Oprava sociálních místností na objektu CSZŠ ul. Hronova Brno – 2007
 • Oprava elektromontáže na objektu Čelákovice – 2007
 • Oprava objektu a výměna oken na obektu Charita Hronova, Brno – 2007
 • Rekontukce budovy a sociálního zařízení pro zdravotnictví I. Etapy na objektu Kongregace Milosrdných sester, Grohova, Brno – 2007
 • Oprava střechy a vstupu na objektu PČR OPE Hodonín – 2007
 • Oprava střechy a dvorního traktu budovy, elektroinstalace IIetapa, na objektu Kongregace Milosrdných sester, Hronova, Brno – 2008
 • Oprava střechy a vstupu na objektu OOP ČR Rajhrad – 2008
 • Rekonstrukce VIP místností a sociálního zařízení pro zdravotnictví II. Etapy na objektu Kongregace Milosrdných sester Hronova, Brno – 2008
 • Oprava střechy a objektu I. Etapa – sociálních místností na objektu Domova důchodců Velký Újezd – 2008
 • Oprava objektu II. Etapa – venkovní stavební úpravy na objektu Domova důchodců Velký Újezd – 2008
 • Rekonstrukce koupelen n objektu Církevní domov mládeže , Brno – 2008
 • Oprava průjezdu a elektroinstalace na objektu Ústavního soudu, Brno – 2008
 • Sanace a betonáž a rekonstrukce soc. místností v 3NP na objektu Ústavního soudu, Brno – 2008
 • Stavební práce I. Etapy, rekonstrukce podkroví na objektu OCP Vyškov – 2008
 • Rekonstrukce II. Etapy, rekonstrukce bytů a odpadů na nájemním domě ul. Hoppova, Brno – 2008
 • Modernizace RD pro Komunitu sester Dítěte Ježíše, Brno – Líšeň – 2008
 • Stavební úprava, přístavba  a nástavba – nájemní dům – Belcrediho Brno – Líšeň, pro soukromé investory – 2008
 • Rekonstrukce terasy restaurace BORGO – Brno- Anenská - 2009
 • I.etapa výstavby oplocení areálu a venkovních úprav na Domovu Sv.Alžběty  2009
 • I.etapa úpravy kanceláří ÚS Brno 2009
 • Výměna oken RD Vranov  2009
 • I.etapa výměn plast.oken CSZŠ-Brno 2009
 • Úprava suterénů, sanace a instalace sklepních kójí na BD ul.Stojanova-Brno  2009
 • Opravy sociálních zařízení KŘP Jmk – Kounicova Brno  2009
 • II.etapa oplocení a úpravy areálu na Domovu Sv.Alžběty  2009
 • II.etapa výměny plast. oken CSZŠ-Brno  2009
 • Rekonstrukce stoupaček CSZŠ Brno  2009
 • Oprava štítů a fasád RD Poledníková-Brno  2009
 • Rekonstrukce střechy RD Žernůvka  2009
 • Výstavba nové ČOV + kompletní zemní práce – DD Žernůvka  2009
 • Přívod ing. sítí (voda, elektřina) RD Poledníkova  2009
 • Rekonstrukce bytu na Hal.nám.  CSZŠ – Brno  2009
 • Rekonstrukce schodiště ÚS Brno  2009
 • Oprava elektrokotelny KŘP Jmk-Rudá Hvězda Brno  2009
 • Sanační práce na omýtkách Hodonice-Sladovny SOUFFLET ČR  2009
 • Rekonstrukce objektu na ul.Sladovnická-Brno  2009
 • Rekonstrukce nádvoří ÚS Brno  2009
 • Rekonstrukce Bytového domu(BD) na ul.Pechova-Brno 2010
 • Rekonstrukce BD na ul.Kornerova-Brno 2010
 • Obnova stávající fasády objektu Ústavního soudu v Brně 2010
 • I.etapa rekonstrukce BD na ul.Dřevařská-Brno 2010
 • Zemní práce(dlažba,kanalizace) pro Řád sester dítěte Ježíše(ŘSDJ)-Brno 2010
 • Oprava bytu na Nám.28.října-Brno 2010
 • Rekonstrukce vstupního prostoru do nádvoří ÚS.Brno 2010
 • II.etapa rekonstrukce balkónů na ul.Dřevařská.Brno 2010
 • I.etapa rekonstrukce stoupaček BD na ul.Stojanova-Brno 2010
 • Rekonstrukce nádvoří ÚS.Brno 2010
 • II.etapa rekonstrukce stoupaček BD na ul.Stojanova-Brno 2010
 • Zahájení  I.etapy rekonstrukce Domova důchodců Velký Újezd(DDVÚ) u Brna 2010
 • III.etapa –dokončení  rekonstr.stoupaček + rekonstrukce koupelen a sociálního  zařízení BD na ul.Stojanova-Brno 2010
 • Rekonstrukce slaboproudu na celém objektu Církevní střední zdrav.školy(CSZŠ)-Brno 2010
 • Zbudování venkovních anglických dvorků objektu Kongregace Milosrdných sester(KMS) na ul.Grohova-Brno 2010
 • I.etapa rekonstrukce objektu na ul,Sladovnická-Brno 2010
 • Vybudování dětského hřiště s pergolou pro Mateř.školu Sluníčko-Brno 2010
 • Opravy a úpravy venkovních objektů JUNIOR-DDaM(Dům dětí a mládeže) na ul.Tilhonova-Brno 2010
 • Elektroinstalační  práce na ul.Novoměstská-Brno 2010
 • Novostavba RD Popůvky u Brna 2011
 • I.etapa rekonstrukce objektu DDVÚ pod KMS 2011
 • Restaurování dlažby vnitřního nádvoří  ÚS ul.Joštova-Brno 2011
 • ÚS Brno

 1. instalace vody sklepních prostorů 2011
 2. oprava schodiště sklepa 2011
 3. rekonstrukce příjezdové cesty (dlažba zámková) a venkovního vstupu 2011
 4. rekonstrukce vnitřního nádvoří s kašnou 2011

 • Oprava nájezdových ramp pro TP Domov Sv.Alžběty pod KMS III.řádu v Brně 2011
 • Oprava pochůzné střechy na Domov Sv.Alžběty-Brno 2011
 • II.etapa rekonstrukce-modernizace DDVÚ 2011
 • I.etapa výstavby venkovní rampy DDVÚ 2011
 • Oprava střešní krytiny na objektu CSZŠ ul.Grohova-Brno 2011
 • Rekonstrukce kabinetu a chemické laboratoře v CSZŠ-Brno 5.podlaží 2011
 • OC MAX-Brno

 1. výstavba nové kotelny 2011
 2. rekonstrukce kanalizace v objektu 2011
 3. rekonstrukce ústředního topení 2011

 • ÚS Brno

 1. rekonstrukce nádvoří (fasáda, dlažba) 2011
 2. oprava manipulační garáže a mycího centra 2011

 • KMS (Kongregace Milosrdných sester)

 1. II.etapa výstavby venkovní rampy DDVÚ 2011
 2. výstavba interiéru budovy DDVÚ 2011

 • Rekonstrukce střešní krytiny na objektu KMS ul.Grohova-Brno 2012
 • Rekonstrukce dvojgaráže ÚS Brno 2012
 • Sanace – oprava zdiva kotelny a sklepů ÚS Brno 2012
 • I.etapa  rekonstrukce sociálních a hospodářských prostor (WC, kuchyňka) ÚS Brno 2012
 • Rekonstrukce domovních telefonů BYTA SEN ul.Krásného – Brno 2012
 • III.etapa rekonstrukce objektu KMS-DDVÚ 2012
 • Kompletní výměna plast.oken a dveří +rekonstrukce venk.rampy KMS-DDVÚ 2012
 • Oprava elektroinstalace BYTA SEN-Stat.město Brno – MČ Židenice na Karaskovo nám. 2012
 • Rekonstrukce sloupů v objektu ÚS ul.Joštova – Brno  2012
 • Rekonstrukce sociálních zařízení Mateř.školy-Kameňáčky Brno 2013
 • Rekonstrukce kavárny AURUM Caffe – EWA WESSIK Brno 2013
 • Oprava kotelny a elektroinstalace ÚS Brno 2013
 • Rekonstrukce sklepení SVJ  - Souběžná Brno 2013
 • II.etapa rekonstrukce sociálních a hospodářských prostor ÚS Brno 2013
 • Vybudování nové elektroinstalace(silnoproud) a stavební úpravy bytů na ul.Dřevařská-Brno 2013
 • Rekonstrukce venkovní kanalizace Domova Sv.Alžběty – Brno 2013
 • IV.etapa  výstavba výtahů KMS-DDVÚ  2013
 • Rekonstrukce střešního pláště BD  SVJ – Souběžná-Brno  2013
 • Výměna plast. Oken OC MAX – Brno  2013
 • Malířské a zednické práce na RD ul.Poledníkova ŘSDJ – Brno  2013
 • Novostavba garáží a příjezdové cesty ul.Cacovická-Brno  2014
 • Rekonstrukce RD ul.Havelkova.Brno  2014
 • Oprava sklepních prostor KMS-ul.Grohova-Brno  2014
 • Rekonstrukce schodiště panelového domu na ul.J.Fajmanová-Brno  2014
 • Nová elektroinstalace nebyt.prostor v BD  SVJ-Souběžná  Brno  2014
 • Rekonstrukce kabinetů a učeben 3.-2.patra CSZŠ-Brno  2014
 • Rekonstrukce pokojů 3.-2.podlaží KMS na ul.Grohova-Brno  2014
 • I.etapa kompletní rekonstrukce objektu BD ul.Slovinská-Brno  2014
 • Restaurátorské práce (fasády) RD na ul.Nováčkova LuSo Plus-Brno  2014
 • Rekonstrukce Clubu  Hotelu  INTERNATIONAL – Brno  2014
 • I.etapa zemních prací a výstavby příjezdové cesty KMS-Sv.Anežky VÚ  2014