Home Správa a údržba objektů

Správa a údržba objektů

 

  • vedení agendy nájmů, služeb a smluvních vztahů
  • vedení předepsané evidence účetnictví
  • zajišťování odborné péče při údržbě, opravách a investicích
  • využívání právních prostředků k ochraně práv majitele
  • sanace a zateplení panelových domů včetně střech
  • zabezpečování oprav a revizí
  • vyhotovení návrhů právních dokumentů a podání