Home Vodohospodářské stavby

 

 • Vodohospodářské stavby
 • Výstavba a obnova hrází
 • Výstavba a obnova rybníků
 • Stavba vodojemů
 • Realizace vodohospodářských děl
 • Úprava vodních toků
 • Čistírna odpadních vod, skládek
 • Výrobní program inženýrských sítí - kanalizace(kanalizačních řádú), vodovody, plynovody, horkovody a jejich výstavba
 • Výroba, montáž, oprava technologií na vodních dílech
 • Provádění staveb (jejich změn) a rozšíření prací na silniční výstavby i mostů, zemní práce, betonářské práce
 • Speciální práce - potrubní rozvody vyložené čedičem, svářečské práce ocelových potrubí, zámečnické a montérské práce, strojní, betonářské, řidičské, železářské, tesařské a zednické práce, povrchové úpravy a sváření kovů a jiného materiálu.
 • Zajištění a dozor nad kvalitou ekologií zakázek, systému řízení jakosti a systému environmentálního managementu